Disclaimer

Algemeen
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Oranjeborch Makelaars B.V., noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan de site gekoppelde sites. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten.

Aan deze site gekoppelde sites
Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet dat Oranjeborch Makelaars B.V. verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel Oranjeborch Makelaars B.V. ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, is Oranjeborch Makelaars B.V., noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door Oranjeborch Makelaars B.V.


 

Bezoekadres

Marconibaan 57
3439 MR Nieuwegein

Telefoonnummer

030 - 6000 282