Consultancy

Consultancy
Onze dienstverlening op het gebied van consultancy omvat vrijwel alle vraagstukken op het gebied van commercieel vastgoed en onderstaande facetten in het bijzonder.
 
Herhuisvesting
Fusie of overname, groei of krimp, ambitie of juist nuchtere berekening zijn over het algemeen aanleiding voor een organisatie om herhuisvesting te overwegen. Herhuisvesting is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een bedrijf en heeft impact op veel onderdelen van de bedrijfsvoering.
 
Oranjeborch Bedrijfsmakelaars biedt dienstverlening op maat. De basis ligt bij het vaststellen van de huisvestingsbehoeften en het vertalen hiervan naar een Programma van Eisen (zowel kwalitatief en kwantitatief als financieel) op basis waarvan de mogelijkheden in de markt worden geïnventariseerd en geselecteerd. Vervolgens beoordelen we de verschillende opties, waarna we adviseren ten aanzien van de meest geschikte optie.
 
Transactiebegeleiding
Wij adviseren en begeleiden u bij de aan- en verkoop van vastgoedobjecten, vastgoedportefeuilles en (her)ontwikkelingslocaties. Onafhankelijkheid, persoonlijke toewijding en een degelijke due diligence zijn kenmerkend voor onze aanpak. Naast commerciële en juridische ondersteuning geven wij aandacht aan de waardeanalyse, de marktbenadering en onderhandelingsstrategie.
 
Projectontwikkeling
Oranjeborch Bedrijfsmakelaars begeleidt en adviseert haar opdrachtgevers bij zowel de ontwikkeling en realisatie als de verkoop en verhuur van nieuwbouwprojecten. Onze ervaring is dat inzicht in besluitvorming, het creëren van draagvlak bij alle betrokken partijen en het inzichtelijk maken en beperken van risico’s mede het succes van een ontwikkeling bepalen.

Informeer naar de consultancymogelijkheden van Oranjeborch

Bezoekadres

Fultonbaan 14
3439 NE Nieuwegein

Telefoonnummer

030 - 6000 282